adres

Kancelaria Notarialna
Notariusz Bogdan Grad
ul. Mościckiego nr 38
97-200 Tomaszów Mazowiecki

mapka


tel.:(44) 724-44-54
fax: 723-52-56
tel. kom. 605-535-059

email

bogdangrad@poczta.onet.pl

Cennik opłat i usług notarialnych

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 r. Nr 189 poz. 1158) - Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Wysokość taksy notarialnej reguluje § 3 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.
Notariusz obowiązany jest również do pobrania należnego podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (w przypadku opodatkowania czynności), a także opłaty sądowej - w przypadku sporządzenia przez notariusza wniosku wieczystoksięgowego.

Z uwagi na znaczny stopień skomplikowania procedury obliczania kosztów dokonywanych czynności, najłatwiejszym sposobem poznania ich wysokości jest kontakt telefoniczny z Kancelarią, w której jej pracownicy w ciągu kilku sekund bezpłatnie mogą wyliczyć całkowite przewidywane koszty transakcji.