adres

Kancelaria Notarialna
Grad Notariusze sp. p.
ul. Mościckiego nr 38
97-200 Tomaszów Mazowiecki

mapka


tel. 44 724-44-54
tel. 44 723-52-56
tel. kom. 725-181-000
tel. kom. 605-535-059

email

biuro@notariuszgrad.pl

"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem
i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu
swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

Notariusze Bogdan Grad i Adam Grad prowadzący Kancelarię Notarialną w Tomaszowie Mazowieckim sporządzają akty notarialne:

  • umowy sprzedaży, darowizny, zniesienia współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie,
  • umowy spółki,
  • protokoły,
  • pełnomocnictwa,
  • testamenty,
  • inne,

oraz sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia i dokonują urzędowych poświadczeń, przy czym w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii z zachowaniem przepisów ustawy - Prawo o notariacie.